Media wszem i wobec oznajmiają jak niedobre i niekorzystne dla zdrowia jest palenie papierosów. Nałóg ten jest powszechnie negowany i coraz częściej zauważalna jest nie tolerancja odnośnie osób, które papierosy palą.

Nie tylko chodzi o zgubny wpływ dla zdrowia osób, które te czynności wykonują, ale również chodzi o środowisko, a na które palenie papierosów ma zgubny wpływ. Wiadomym jest, że bierni palacze czasami wychodzą na tym gorzej, niż czynni palacze. Nawet paczki papierosów mają na swoich opakowaniach napisy, które przestrzegają przed paleniem i jego zgubnym wpływem na zdrowie. Praktycznie w każdym aspekcie jest ono szeroko odradzane, a zwłaszcza w przypadku chorób układu krwionośnego, gdzie zalegają zawsze złogi substancji smolistych. Okazuje się, że w ciągu trzydziestu ostatnich lat prowadzone były badania w związku palenia z chorobą Parkinsona. Co może wydawać się dziwne – wykazały one, że palenie zmniejsza ryzyko zachorowania na nią. W rezultacie stwierdzono jednak, że pewnie dlatego, iż palacze żyją średnio o 14 lat krócej.
Mangan bardzo niebezpiecznym elementem w kwestii rozwoju choroby

W dalszym ciągu trwają badania nad chorobą Parkinsona, a przede wszystkim nad czynnikami, które mogą ją powodować. W dalszym ciągu nie jest do końca wiadome, skąd choroba Parkinsona się bierze. Nie stwierdzono jednoznacznie, czy jest ona powodowana genetycznie i czy w ogóle czynniki te mają na jej występowanie jakikolwiek wpływ. Okazuje się, że badania trwają cały czas i jednym z ich ostatnich rezultatów, jest wynik odnośnie wpływu manganu na występowanie i zwiększone ryzyko występowania choroby Parkinsona. Mangan, który dostaje się do organizmu ludzkiego może przede wszystkim pochodzić z fabryk, w pobliżu których ludzie mieszkają. Okazuje się, że im więcej jego stężenia jest w organizmie, tym większe jest ryzyko wystąpienia w takim organizmie choroby Parkinsona. Najwięcej manganu można odnaleźć w różnego rodzaju pestycydach. W związku z tym, podczas przeprowadzania badań okazało się, że największa zachorowalność na chorobę Parkinsona została odnotowana wśród rolników, którzy mieli styczność.

Przyczyna wystąpienia tej choroby nie została do tej pory ustalona i nazywa się ją samoistną. Leczenie choroby Parkinsona polega często na podawaniu leków.