Dziecko autystyczne i jego rehabilitacja.

Autyzm najczęściej objawia się do trzeciego roku życia dziecka. Zaburzenie neurologiczne, które wpływa na funkcjonowanie i komunikowanie się dziecka ze światem otaczającym. Maluch nie potrafi nawiązać kontaktu wzrokowego, a także nie jest podatny na bodźce dotykowe. Charakterystyczne są jednostajne, powtarzalne ruchy u malucha np. kiwanie w przód i tył, kręcenie wokół własnej osi.
Autyzm jest chorobą nieuleczalną, natomiast środki farmakologiczne, odpowiednia terapia, a także rehabilitacja dzieci z autyzmem niweluje najcięższe skutki choroby.
Rehabilitacja odbywa się na zasadzie psychoterapeuta- pacjent. Najważniejsza na początek jest próba nawiązania kontaktu wzrokowego oraz przekaz do dziecka jasnych, pojedynczych komunikatów słownych.
Dalsza praca z dzieckiem wymaga zaangażowania zarówno rehabilitanta, jak i rodziców. Dzięki terapii stopniowo nawiązuje się kontakt z dzieckiem i przybliża go do otaczającego świata, w którym funkcjonuje. Pozwala to na znaczną poprawę jakości życia dziecka.