HI/LO IMPACT

HI/LO IMPACT Hi/LO Impact( od angielskich słów High – wysoki oraz low niski wpływ) to klasyczne zajęcia aerobowe. Pisząc klasyczne mam na myśli takie, jakimi zajęcia aerobiku wyobraża sobie statystyczny „Kowalski”, który nigdy w życiu nie uczestniczył w tego typu zajęciach. Ta forma aktywności polega na nauce i wykonywaniu prostych kroków tanecznych i budowania z nich tanecznych układów o zróżnicowanym stopniu komplikacji wykonywanych w rytm skocznej muzyki o wyraźnym rytmie. Zajęcia charakteryzuje wysoka intensywność powodująca wzrost tempa pracy serca do poziomu przy którym organizm zaczyna spalać zgromadzone rezerwy tkanki tłuszczowej. Ćwiczenia wykonywane na zajęciach Hi/Lo są dobierane w taki sposób, by do pracy zaangażować możliwie jak największą liczbę mięśni. Zajęcia przeznaczone są przede wszystkim dla wszystkich osób, które ćwicząc, chcą się również dobrze bawić. Dodatkową korzyścią płynącą z uczestnictwa w zajęciach typu hi/lo jest to, ze poznane kroki, a nawet całe układy choreograficzne możemy później wykorzystać w dyskotece, czy na imprezie, robiąc wielkie wrażenie na naszych znajomych.