Organizm każdej kobiety ma swój własny rytm i jego płodność również objawia się w indywidualny sposób. Istnieje jednak kilka objawów, które po nałożeniu na siebie, pozwolą nam zorientować się z wyprzedzeniem kiedy nastąpi owulacja. Są to: śluz szyjkowy, pozycja i konsystencja szyjki macicy, temperatura ciała, oraz testy owulacyjne. Przeprowadzając te obserwacje regularnie w szybkim czasie poznasz rytm swojego cyklu i będziesz umiała z łatwością przewidzieć owulację. W tym poście omówimy jak stosować testy owulacyjne.
Testy Owulacyjne
 

Jak Rozpoznać Dni Płodne: Testy OwulacyjneNa rynku dostępna jest rosnąca gama testów owulacyjnych. Wszystkie działają na podobnej zasadzie: Wykrywają one zmiany hormonalne, które rejestrowane są w Twoim moczu lub ślinie. Dane z takich testów pozwolą Ci uzyskać pełniejszy obraz Twojego rytmu płodności. Są one szczególnie pomocne przy cyklach nieregularnych, bezowulacyjnych, lub takich, gdzie opisane powyżej objawy dni płodnych są trudne to zaobserwowania. Dla najlepszego efektu dobrze jest stosować je zawsze w połączeniu z co najmniej jedną z opisanych wcześniej metod obserwacji dni płodnych. Oto kilka często stosowanych rodzajów testów.

 
Testy paskowe – mierzą poziom hormonu luteinizującego (LH) w moczu. Szczytowe stężenie (tzw. pik) LH przekazywanego do jajników powoduje wydzielanie enzymów, które doprowadzają do pęknięcia dominującego pęcherzyka i uwolnienia komórki jajowej do jajowodu. To właśnie jest owulacja i następuje ona w ciągu ok. 24-36 godzin po piku LH. Dlatego pozytywny wynik testu paskowego mówi nam, że owulacja powinna nastąpić w ciągu doby. Test przeprowadzamy zazwyczaj zamaczając pasek testowy na kilka do kilkunastu sekund w pojemniczku ze świeżym moczem, a następnie czekamy kilka minut na pojawienie się jednego lub dwóch pasków (zasada działania testu jest bardzo podobna do testów ciążowych, z tym, że badamy tu poziom zupełnie innego hormonu). Jeżeli w obszarze testowym (zazwyczaj pośrodku paska) pojawi się jedna kreska, wynik jest negatywny, czyli owulacja jeszcze nie nastąpiła lub jest już zakończona. Jeżeli widzimy dwie kreski, wynik jest pozytywny i owulacja powinna nastąpić w ciągu najbliższej doby. Jeżeli są dwie kreski ale kreska testowa jest bledsza od kreski kontrolnej, pik LH jeszcze nie nastąpił. Test jest pozytywny tylko, gdy obie kreski są jednakowo ciemne lub kreska testowa jest ciemniejsza.
W celu osiągnięcia najlepszych rezultatów dobrze jest nie pić ok. 2 godzin przed przeprowadzeniem testu i testować codziennie o tej samej porze. Ze względu na krótki czas trwania piku LH, czasem zaleca się testowanie 2 razy dziennie, lecz nie z samego rana, gdyż pik LH zazwyczaj zaczyna się z rana i może nie być jeszcze widoczny w porannym moczu. Ponieważ owulacja zazwyczaj następuje między 12 a 14 dniem cyklu, najlepiej rozpocząć testowanie około 10 dnia cyklu. Zawsze należy dokładnie czytać instrukcje producenta dołączone do opakowania.
Elektroniczny monitor owulacyjny – działa na tej samej zasadzie, co testy paskowe, lecz zamiast jednorazowych pasków używamy plastikowej pałeczki testowej, którą umieszczamy pod strumieniem moczu. Pałeczkę następnie umieszczamy w urządzeniu testującym, które na elektronicznym wyświetlaczu pokazuje stopień płodności. W tym sensie monitory elektroniczne są bardziej dokładne, niż testy paskowe, lecz ich wadą jest wysoka cena.
Mikroskop owulacyjny – urządzenie to pozwala na obserwację śliny, w której odzwierciedlone są zmiany poziomu estrogenu w organizmie. W dniach poprzedzających owulację stopniowo wzrasta poziom estrogenu w ciele kobiety. Ten wzrost ma wpływ na zwiększenie poziomu soli (elektrolitów) w ślinie, który powoduje zmiany w strukturze śliny. Te zaś można zaobserwować przy znacznym powiększeniu optycznym.
Test wykonujemy następująco: Na szklaną płytkę nanosimy kroplę śliny i pozostawiamy ją na klika minut do całkowitego wyschnięcia. Następnie umieszczamy płytkę pod soczewką powiększającą mikroskopu i obserwujemy wzór, jaki tworzą kryształki śliny. Podczas dni płodnych, kiedy poziom estrogenu jest najwyższy, w kropli śliny zauważymy piękne wzory podobne do liści paproci albo szronu na szybie. Podczas dni niepłodnych zaobserwujemy nieregularne skupiska kryształków. Im więcej liści paproci, tym wyższy poziom estrogenu i (najprawdopodobniej) tym bliżej owulacji. Podczas okresu przejściowego (gdy poziom estrogenu wzrasta, alenie osiągnął jeszcze maksimum) można zaobserwować częściowe, lub przerywane zarysowania paproci. Ta przejściowa faza trwa zazwyczaj około kilku dni. Gdy cała próbka pokryta jest paprociami, oznacza to, że owulacja nastąpi w ciągu 24 do 72 godzin. Najlepiej przeprowadzić test tuż po przebudzeniu, gdyż jedzenie i picie, a nawet mycie zębów może mieć wpływ na zaobserwowany wynik.

Dużą zaletą mikroskopu jest możliwość obserwacji stopniowych zmian poziomu estrogenu przez cały cykl miesiączkowy. Pozwala to zaobserwować unikalny rytm hormonalny Twojego ciała, a nawet wykryć potencjalne zachwiania równowagi hormonalnej. Badania kliniczne wykazują bardzo wysoką dokładność tej metody. Dodatkowo, mikroskopy owulacyjne nie są drogie i można je stosować wielokrotnie.
Obserwację owulacji za pomocą testów owulacyjnych warto jest połączyć z innymi rodzajami obserwacji opisanymi na naszym blogu, jak: obserwacja śluzu szyjkowego, pomiar temperatury bazowej, obserwacja szyjki macicy i inne oznaki płodności. Wszystkie obserwacje najlepiej zapisywać w specjalnie przeznaczonym do tego celu zeszycie lub pliku komputerowym. Po kilku cyklach poznasz swoje indywidualne objawy dni płodnych i nauczysz się z dużą dokładnością przewidywać owulację.