Jakie leki biologiczne stosujemy w czerniaku?

Dla wielu pacjentów diagnoza czerniaka jest bardzo poważną i wiąże się z olbrzymim lękiem. W rzeczywistości nie jest to jednak potrzebne, gdyż przy wczesnym wykryciu możliwe jest aktywne monitorowanie stanu zdrowia i skuteczne leczenie XXI-wieku.

Na czym polegają nowoczesne terapie?

Nowoczesne terapie oparte są oczywiście o chirurgiczną resekcję. Tylko chirurgiczne usuwanie znamion warszawa jest w stanie zagwarantować pełną wyleczalność. Niezwykle istotne jest to, aby proces leczniczy został przeprowadzony możliwie jak najwcześniej i żeby związany on był z maksymalną radykalnością wycięcia guza.

Oprócz tego zastosowanie mają istotne czynniki biochemiczne, które wpływają na pobudzenie aktywności immunologicznej i zmniejszenie aktywności proliferacyjnej w obrębie komórek czerniaka złośliwego. W tym celu stosuje się następujące leki:

– inhibitory MEK
– inhibitory RAS
– inhibitory BRAF np. wemurafenib albo dabrafenib.

Te leki na wczesnym etapie zachorowanie istotnie poprawiają rokowanie i statystyki przeżywalności w czerniaku.