Medycyna pracy Kraków i medycyna pracy Poznań

Badania okresowe

Medycyna pracy Poznań, nie jest zwykłą placówką medyczną. Podobnie jak medycyna pracy Kraków i inne placówki o podobnej nazwie można znaleźć w każdym większym mieście na terenie kraju. Ośrodki te koncentrują się na badaniach pracowniczych. Badania te są obowiązkowe dla każdego pracownika. Co więcej, skierowanie na takie badania otrzymuje się od pracodawcy i jako takie, traktowane jest jako polecenie służbowe. Za jego niewykonanie pracownik ponosi konsekwencje aż do utraty pracy. Należy je wykonać nie tylko z tego względu, przede wszystkim wczesne zdiagnozowanie nawet drobnych problemów ze zdrowiem, może uchronić od poważnych komplikacji w przyszłości.
To jak często należy podawać się tego typu badaniom zależy od stanu zdrowia i rodzaju wykonywanych obowiązków. Zazwyczaj kontrola przeprowadzana jest raz do roku lub raz na pięć lat. Częstotliwość zależna jest od wykonywanej pracy. Wizyta składa się z badanie ogólnego stanu zdrowia i w razie potrzeby badań bardziej szczegółowych. Dokładniejsze wytyczne, można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r.