Wśród licznych dolegliwości i zaburzeń charakterystycznych dla nowoczesnych społeczeństw na pierwsze miejsce pod względem częstotliwości występowania wysuwają się zaburzenia zachowania związane z odżywianiem się. Istnieje całe spektrum tego typu zaburzeń, a ich leczenie jest długotrwałe i niestety często zakończone niepowodzeniem, ponieważ mają one tendencję do powracania nawet po długich okresach pozornego uspokojenia. Proces leczenia takich zaburzeń znajduje się na pograniczu medycyny somatycznej i psychiatrii, ponieważ często mają one podłoże emocjonalne. Na dwóch krańcach skali znajdują się dwa przeciwstawne zaburzenia. Anoreksja związana z rygorystyczną dietą prowadzi do skrajnego wychudzenia, gdyż pacjent, a najczęściej pacjentka, niemal w ogóle przestaje jeść. Natomiast bulimia ma odwrotne objawy. Pacjent objada się, czy wręcz obżera, zupełnie tracąc kontrolę nad jedzeniem. W obu przypadkach powrót do normalnej diety jest bardzo trudny i wymaga długotrwałej, nieraz wieloletniej terapii.