Klinika reumatologii
Klinika reumatologii jest pierwszym etapem zarówno diagnostyki, jak i leczenia chorób reumatologicznych. Ze względu na częstą przewlekłość i nieuleczalność tego typu schorzeń klinika reumatologii często staje się dla pacjenta drugim domem, a lekarz prowadzący przyjacielem. Pobyty w szpitalu na szczęście nie są długie, lecz częste. Bardzo dobre ośrodki przenoszą miejsce leczenia z sal szpitalnych do ambulatorium i leczenie polega często na jednodniowych wizytach. Choroby reumatologiczne mogą być bardzo dobrze kontrolowane, niemniej bardzo często postępują, prowadząc nawet do znacznego zaburzenia codziennego funkcjonowania, na przykład kiedy uniemożliwiają ruch w stawach, czy znacznie osłabiają siłę mięśniową. Przewlekłe leczenie chorób reumatologicznych ma na celu jak największą poprawę komfortu życia pacjenta i umożliwienie, czy podtrzymanie codziennego funkcjonowania. Warto nadmienić, że diagnostyka tych schorzeń jest często długa, ze względu na ich powolny i niejednoznaczny postęp, z okresami zaostrzeń i remisji.