Zapalenie zgorzelinowe

0
Zapalenie zgorzelinowe, czyli posokowate, powstaje wówczas, gdy do tkanki martwej w ognisku zapalnym dostają się bakterie gnilne. Potocznie określa się te przypadki jako zgorzel. Obraz zgorzeli zależy od terenu, w jakim sprawa się toczy, oraz od rodzaju samych bakterii gnilnych. Stąd różne postacie zgorzeli. O zgorzeli białej mówi się, gdy tkanka, która uległa martwicy,...

Zapalenie ziarniniakowe

0
Zapalenie wytwórcze, w którego przebiegu dochodzi do ogniskowego gromadzenia się tkanki, składającej się z makrofagów, komórek nabłonkowatych, komórek olbrzymich, limfocytów, komórek plazmatycznych oraz fibroblastów i pączkujących naczyń, nazywa się ziarniniakiem lub zapaleniem ziarniniakowym. W zapaleniu ziarniniakowym główną rolę spełniają fagocyty jednojądrowe. Komórki te można najwcześniej zidentyfikować w szpiku jako promonocyty. We krwi obwodowej komórka...

Zalety uprawiania sportów

0
Jeśli chcemy zacząć coś robić, musimy odpowiednio się do tego zmotywować. Dowiedzmy się więc, jakie korzyści przyniesie nam uprawianie sportu. To wtedy na pewno szybko zachęcimy się do ćwiczeń. Po pierwsze, uprawianie sportów może być wspaniałą zabawą. Dzięki niej produktywnie i aktywne wykorzystamy swój wolny czas. Regularnie będziemy mogli próbować swoich sił w nowych dla...

Nowa jakość życia

0
Wiele się mówi ostatnimi czasy o podnoszeniu jakości swojego życia, co ma wpływać korzystnie i na jego długość, i na nasze samopoczucie. W internecie można znaleźć wiele różnych recept i planów pomagających to osiągnąć, by jak najdłużej zachować zdrowie. Co ciekawe, w ten nurt włączyły się na przykład klasztory, oferując pobyty połączone z postem...