Wrzodziejące zapalenie jelita grubego

0
Wrzodziejące zapalenie jelita grubego jest to przewlekłe zapalenie błony śluzowej jelita grubego z naciekami z komórek jednojądrowych, a także granulocytów. W surowicy chorych występują przeciwciała klas IgG, IgA i IgM przeciwko lipopolisacharydowi nabłonka jelita grubego, reagujące krzyżowo z antygenem wyekstrahowanym z pałeczek E. coli 014, a także krążące kompleksy immunologiczne. Limfocyty chorych wykazują natomiast...

Zapalenie ropne

0
Zapalenie ropne. Gromadzenie się wysięku zawierającego liczne granulocyty obojętnochłonne nazywa się zapaleniem ropnym. Ropa stanowi gęstą lepką ciecz o konsystencji śmietany, w której oprócz granulocytów znajdują się bakterie i ich toksyny, martwicze komórki oraz enzymy proteolityczne, pochodzące z granulocytów obojętnochłonnych i rozpadłych tkanek. Ropa jest przeważnie żółta, czasem zielonkawa lub niebieskawa. Zależy to od...

Zapalenie zgorzelinowe

0
Zapalenie zgorzelinowe, czyli posokowate, powstaje wówczas, gdy do tkanki martwej w ognisku zapalnym dostają się bakterie gnilne. Potocznie określa się te przypadki jako zgorzel. Obraz zgorzeli zależy od terenu, w jakim sprawa się toczy, oraz od rodzaju samych bakterii gnilnych. Stąd różne postacie zgorzeli. O zgorzeli białej mówi się, gdy tkanka, która uległa martwicy,...

Zapalenie ziarniniakowe

0
Zapalenie wytwórcze, w którego przebiegu dochodzi do ogniskowego gromadzenia się tkanki, składającej się z makrofagów, komórek nabłonkowatych, komórek olbrzymich, limfocytów, komórek plazmatycznych oraz fibroblastów i pączkujących naczyń, nazywa się ziarniniakiem lub zapaleniem ziarniniakowym. W zapaleniu ziarniniakowym główną rolę spełniają fagocyty jednojądrowe. Komórki te można najwcześniej zidentyfikować w szpiku jako promonocyty. We krwi obwodowej komórka...

Nowa jakość życia

0
Wiele się mówi ostatnimi czasy o podnoszeniu jakości swojego życia, co ma wpływać korzystnie i na jego długość, i na nasze samopoczucie. W internecie można znaleźć wiele różnych recept i planów pomagających to osiągnąć, by jak najdłużej zachować zdrowie. Co ciekawe, w ten nurt włączyły się na przykład klasztory, oferując pobyty połączone z postem...