Pijawki używane w medycynie pochodzą z 3 odległych gatunków

Dzisiaj znalazłem informację, której nie byłem świadomy do tej pory. Mianowicie, badania genetyczne pijawek medycznych dowiodły, że przez wieki były one błędnie klasyfikowane. Do tej pory pijawki medyczne były zaliczane do gatunku Hirudo medicinalis, jednak badania dowiodły że są one bliżej spokrewnione z Hirudo verbana.
Badania, które zmieniły wszystko

Badania dowiodły również, że pijawki żyjące w Europie należą tak naprawdę do trzech odległych gatunków, a nie jak do tej pory sądzono – do jednego gatunku. Co z tego można by zapytać? Ano tyle, że jedynie Hirudo medicinalis są oficjalnie dopuszczane w lecznictwie, natomiast Hirudo verbana nie jest zakazana, ale również nie jest oficjalnie dopuszczona do zastosowań medycznych.

Z powyższego wynika jeszcze jedna ważniejsza sprawa – mianowicie wszystkie badania dotyczące pijawek okazują się w świetle faktów, mało dokładne. W wieloletnich badaniach brały udział pijawki z różnych gatunków, gdyż jak do tej pory sądziliśmy był to jeden i ten sam gatunek. Dlatego nie można stwierdzić skuteczności pijawek, jeżeli do badań brano 3 różne ich gatunki. To tak jakby sprawdzić jak szybko biegnie gepard, ale do testów wziąć geparda, lwa i kota domowego i uśrednić ich wyniki. Dokładnie tak samo testowano – zupełnie nieświadomie – pijawki.
Co to oznacza dla nas

Może się okazać, że te trzy gatunki nie różnią się od siebie wiele, ale może się okazać że różnią się bardzo. W każdym razie na wyniki badań przyjdzie nam jeszcze poczekać. Nam pozostaje się tylko cieszyć, bo dostępne wkrótce wyniki badań jasno wskażą, których pijawek będziemy używać w przyszłości, a które jako mniej skuteczne zostaną odstawione. A może idąc inną drogą – jedne pijawki będą lepsze na takie schorzenia, a drugie na inne schorzenia? Czas pokaże.