5-Hydroksytryptamina (5-HT) jest indolową aminą biogenną występującą w tkankach bezkręgowców, kręgowców i w roślinach (ananasy, banany, śliwki, orzechy). U człowieka najwięcej 5-HT znajduje się w komórkach enterochromafinowych przewodu pokarmowego, krwinkach płytkowych ł w mózgowiu, szczególnie w jądrze przegrody rdzenia przedłużonego. 5-HT jest syntetyzowana z tryptofanu i metabolizowana do kwasu 5-hydroksyindolooctowego i 5-hydroksytryptofanu. Pomimo że w trombocytach jest dużo 5-HT, nie jest ona w nich syntetyzowana. Trombocyty wychwytują 5-HT z jelit w czasie przepływu przez jelitowe naczynia krwionośne i magazynują ją w ziarnistościach komórkowych. Obwodowe działania farmakologiczne. 5-HT działając na mięśnie gładkie kurczy naczynia krwionośne trzewi, nerek, mózgu, płuc, macicy, łożyska i naczyń pępowinowych. Natomiast rozszerza naczynia mięśni prążkowanych oraz skórne. Na ciśnienie krwi działa trójfazowo, najpierw powoduje spadek ciśnienia krwi na skutek odruchowego pobudzenia nerwu błędnego spowodowanego podrażnieniem chemoreceptorów naczyń wieńcowych, następnie występuje wzrost ciśnienia krwi na skutek krótkotrwałego wzrostu oporu naczyniowego i zwiększenia objętości wyrzutowej serca.