O tym, jak działają na ludzki organizm czynniki atmosferyczne, mówi się sporo.

Czy jednak zdajesz sobie sprawę z tego, jak dokładnie wygląda to oddziaływanie? W jaki sposób może nam zaszkodzić temperatura czy szalejące ciśnienie?

Poniższy artykuł pomoże Ci rozwiać przynajmniej część trawiących Cię wątpliwości, zachęcamy więc gorąco do lektury.
Wpływ temperatury na organizm

Zbyt wysoka temperatura powietrza oddziałująca na ludzki organizm może prowadzić do przegrzania organizmu, czyli tzw. hipertermii, a także do udaru cieplnego. Z kolei temperatura zbyt niska zmniejsza odporność organizmu na drobnoustroje chorobotwórcze, m.in. bakterie i wirusy. Miejscowe działanie niskich temperatur może natomiast powodować odmrożenia, a wysokich – oparzenia.
Wpływ wilgotności powietrza na organizm

Zbyt duża wilgotność powietrza, powyżej 60%, jest dla organizmu człowieka bardzo niekorzystna. Wiąże się to z faktem, że przy wysokiej temperaturze ciała utrudnia ona oddawanie ciepła i może przyczynić się do przegrzania organizmu, a przy niskiej temperaturze ciała sprzyja jeszcze większemu wychłodzeniu organizmu.
Wpływ wiatru na organizm

Jeżeli organizm jest dłużej bądź intensywnie poddawany działaniu wiatru, może się to odbić bardzo niekorzystnie na jego zdrowiu. Istnieje prawdopodobieństwo obniżenia ciśnienia krwi, bólów głowy, bólów serca, zapalenia ucha czy wzmożonej pobudliwości nerwowej.
Wpływ ciśnienia atmosferycznego na organizm

Wyższe niż normalnie lub niższe ciśnienie oddziałują na organizm niekorzystnie, powodując u niektórych stany chorobowe. Stan związany z działaniem zwiększonego ciśnienia atmosferycznego nosi miano choroby kesonowej. Stan związany ze zmniejszeniem ciśnienia tlenu z kolei prowadzi do niedotlenienia i nazywany jest chorobą wysokościową lub chorobą górską.

Aby nie dać się szaleństwu pogody, warto troszczyć się o zdrowie i dobrą formę organizmu. Wskazane są np. zdrowa dieta, aktywność fizyczna, a w sytuacjach kryzysowych także suplementy diety.