W naszym społeczeństwie jest pewna część osób, która systematycznie uczęszcza do kościoła a wiara w Boga daje im siłę i energię do walki z przeciwnościami losu. Oczywiście możemy zauważyć, że często ludzie zdrowi zapominają o Bogu gdyż myślą, że mogą liczyć sami na siebie i będą wiecznie cieszyć się zdrowiem. Bardziej wierzący są ludzie chorzy zwłaszcza cierpiący na śmiertelne choroby dla, których wiara w Boga jest pewnego rodzaju ucieczką przed problemami oraz daje im siłę do walki z chorobą. Każda osoba chora poddaje swoje zdrowie oraz życie Bogu. W ten sposób liczy na wyzdrowienie czy też przedłużenie swojego życia. Dzięki temu ludzie chcą walczyć z chorobami aby móc nadal cieszyć się swoja wiarą, obecnością bliskich osób czy też przyjaciół. Dlatego właśnie wyróżnić możemy również zdrowie religijne. Jak każdy rodzaj zdrowia także ten z różnych powodów może zostać naruszone czy też narażone na jego utratę. Z różnych przyczyn ludzie tracą wiarę w Boga, która do pewnego momentu wyznaczała im kierunek w swoim życiu. Religia odgrywa bardzo ważną rolę dla ludzi zdrowych jak również chorych.