Zapalenie ropne. Gromadzenie się wysięku zawierającego liczne granulocyty obojętnochłonne nazywa się zapaleniem ropnym. Ropa stanowi gęstą lepką ciecz o konsystencji śmietany, w której oprócz granulocytów znajdują się bakterie i ich toksyny, martwicze komórki oraz enzymy proteolityczne, pochodzące z granulocytów obojętnochłonnych i rozpadłych tkanek. Ropa jest przeważnie żółta, czasem zielonkawa lub niebieskawa. Zależy to od rodzaju bakterii wywołujących odczyn zapalny. Zapalenie ropne wywołują zwykle gronkowce i paciorkowce, a także pałeczka ropy błękitnej, pałeczka okrężnicy, dwoinki zapalenia opon mózgowych, dwoinki rzeżączki, promieniowce itp. Ropa miewa różną konsystencję, zależnie od rodzaju bakterii, czasu trwania zapalenia oraz liczby rozpadłych komórek. W ropie nie ma włóknika, ponieważ ulega on degradacji enzymatycznej. Zapalenie ropne dzieli się na powierzchowne i głębokie oraz ograniczone i rozległe. Do zapaleń powierzchownych należy zapalenie toczące się na powierzchni błon śluzowych i jam surowiczych i innych zamkniętych przestrzeni anatomicznych. Zapalenie ropne błon śluzowych zwane jest ropotokiem. Często występuje ono w górnych drogach oddechowych, w drogach moczowych i w uchu środkowym. Przykładem tej postaci jest zapalenie cewki moczowej w zakażeniu dwoinkami rzeżączki. Zbiorowisko ropy w jamie surowiczej bądź w narządzie jamistym nazywa się wytworzeniem blizny, gdy ropień był niezbyt duży, lub torbieli rzekomej wypełnionej płynem surowiczym, gdy zmiany ropne były rozległe, a torebka gruba i zwłókniała.