Zmiany krwotoczne u dziecka

Zmiany krwotoczne pojawiają się na skórze w postaci małych lub większych wybroczyn, podbiegnięć krwawych lub dużych wylewów krwi do skóry i tkanki podskórnej. U dzieci są najczęściej objawem skaz krwotocznych, których przyczyną są wrodzone lub nabyte niedobory pewnych czynników uczestniczą­cych w procesie krzepnięcia krwi (skazy osoczowe), mała liczba płytek krwi (plamica mało-płytkowa) lub uszkodzenie naczyń krwio­nośnych (skazy naczyniowe). Towarzyszą im krwawienia z błon śluzowych i krwawienia do narządów wewnętrznych.

Stwierdzenie obja­wów skórnych i krwawień jest bezwzględnym wskazaniem do szybkiego uzyskania porady lekarskiej. Jeżeli u dziecka występują sa­moistnie lub po najmniejszym nawet urazie krwawienia do skóry, z błon śluzowych, a zwłaszcza wylewy krwawe do stawów (naj­częściej kolanowych), należy myśleć o krwawiączce, czyli hemofilii. Opieka nad chorym dzieckiem musi być szczególnie troskliwa. Choroba jest dziedziczna, przenoszą ją ko­biety, chorują chłopcy, trwa całe życie, wy­maga leczenia szpitalnego. Ze skaz naczyniowych u dzieci najczęściej spotyka się plamicę Schonleina-Henocba, która występuje pod postacią stawową (ob­rzęk i bolesność stawów oraz wybroczyny w ich sąsiedztwie), brzuszną (bóle brzucha, krwawienia z przewodu pokarmowego), skór­ną (tylko zmiany krwotoczne na skórze) i nerkową (krwiomocz) lub pod wszystkimi po­staciami równocześnie.

Plamica małopłytkowa pojawia się u dzieci jako postać samoistna i po niektórych le­kach, środkach chemicznych, w posocznicy, w ostrych chorobach zakaźnych, w niektó­rych chorobach układu tkanki łącznej i w ciężkich chorobach krwi (np. w białaczce).