Order Virtuti Militari

Ten najważniejszy polski order został ustanowiony po zwycięskiej bitwie pod Zieleńcami 18 czerwca 1792 roku podczas wojny z Rosją.

Król Stanisław August Poniatowski nadał medale swojego projektu za zasługi na polu bitewnym połączone z ofiarnością i odwagą. Pierwszymi kawalerami byli m.in. Józef Poniatowski i Tadeusz Kościuszko. Już w lipcu 1792 roku, po zakazie noszenia Virtuti Militari wydanym przez Targowicę, order został zamieniony przez króla Poniatowskiego na Krzyż Kawalerski, a następnie zupełnie zniesiony na życzenie Rosji. Po wielu modyfikacjach i burzliwych czasach ustawą z 1992 roku przywrócono formę Orderu Virtuti Militari sprzed II wojny światowej. Współcześnie jest on nadawany podczas wojny lub pięć lat po jej zakończeniu przez Prezydenta Polski na wniosek Kapituły Orderu Wojennego Yirtuti Militari.