Wpływ gastryny na czynność narządów i tkanek układu trawiennego odbywa się przy współudziale innych naturalnych czynników hormonalnych lub nerwowych. Przykładem tego może być wydzielanie kwasu żołądkowego, które można uważać za wynik pobudzenia trzech receptorów wydzielniczych komórek okładzinowych, t j. dla gastryny, acetylocholiny i histaminy. Oprócz gastryny bardzo ważną rolę w procesie wydzielania soku żołądkowego odgrywa histamina. Ta, o dużej aktywności i wielokierunkowym działaniu, amina syntetyzowana jest m.in. również i w komórkach błony śluzowej żołądka z histydyny przy udziale dekarboksylazy histydynowej i fosforanu 5-pirydoksalu. Duże stężenia histaminy można stwierdzić w błonie śluzowej żołądka ssaków. Różne substancje zwiększające wydzielanie kwaśnego soku żołądkowego, jak gastryna.. cholecystokinina i in., zwiększają również aktywność dekarboksylazy histydynowej. W żołądku i w innych narządach histamina nie jest magazynowana w postaci związanej, lecz działa in statu nascendi, a następnie szybko jest unieczynniana. Zwiększonego wydzielania soku żołądkowego wywołanego histaminą nie znoszą typowe leki przeciwhistaminowe, działające antagonis-tycznie na receptory Hj. Znoszą go natomiast niektóre pochodne imida-zoliny (metiamid, cymetydyna) blokujące receptory H2.