ZABURZENIA W KRĄŻENIU PŁUCNYM

 

Najczęstszymi zaburzeniami w krążeniu płucnym są krwotoki, przekrwienia, zwłaszcza bierne (omówienie na str. 334), niedokrwienie, obrzęk oraz zatory i zawały.

Krwotoki płucne występują wskutek urazów lub po przeżarciu naczynia przez toczące się w jego sąsiedztwie procesy chorobowe, najczęściej gruźlicę lub raka płuc. Krwotoki płucne trudno ulegają zahamowaniu, mogą poza tym prowadzić do zachłyśnięcia się krwią – przedostania się jej do rozgałęzień innych oskrzeli. Następstwem tego może być uduszenie lub zapalenie zachłystowe płuc.