Zapalenie zgorzelinowe, czyli posokowate, powstaje wówczas, gdy do tkanki martwej w ognisku zapalnym dostają się bakterie gnilne. Potocznie określa się te przypadki jako zgorzel. Obraz zgorzeli zależy od terenu, w jakim sprawa się toczy, oraz od rodzaju samych bakterii gnilnych. Stąd różne postacie zgorzeli. O zgorzeli białej mówi się, gdy tkanka, która uległa martwicy, była uprzednio słabo unaczyniona i niedokrwiona. Do zgorzeli czarnej dochodzi w tkance martwej uprzednio znacznie przepełnionej krwią. Zmieniony barwnik krwi nadaje masom zgorzelinowym zabarwienie brudnozielone. Zgorzel gazowa powstaje wówczas, gdy pod wpływem bakterii wytwarza się w tkance martwej znaczna ilość gazów. Tkanka dotknięta zgorzelą gazową ?trzeszczy” podczas dotyku. Zwykle masy zgorzelinowe mają konsystencję półpłynną. Stopniowo miejsce zgorzeli wypełnia płyn zwany posoką, brudnowiśniowozielonkawy, o dość charakterystycznym zapachu. Zgorzelinowe ognisko zapalne jest źródłem substancji toksycznych, które wchłaniając się wywołują zatrucie całego organizmu. Stąd też powikłanie zapalenia zgorzelą jest sprawą groźną dla życia.